KOPITARJEV CENTER

Občinsko in poslovno središče Vodice

Predstavitev projekta, lokacije, objekta in okolice

01

KOPITARJEV CENTER

Kaj prinaša izgradnja novega centra v Vodicah in kakšne so njegove vsebine?

Kakšne so možnosti za razvoj Kopitarjevega centra in okolice do leta 2030?

Med Brniško cesto, Kopitarjevim trgom in Vodiško cesto bo izvedena nova krožna cesta s komunalno in prometno infrastrukturo za potrebe novega občinskega središča in za potrebe bodočega doma starejših občanov ter novo predvidenih stanovanjskih območij na severnem in zahodnem robu občinskega središča. V sklopu izvedbe Interne ceste se bo uredil tudi desni rob Brniške ceste od Kopitarjevega trga do Krvavške ulice, kjer bo izveden nov hodnik za pešce.

DOM ZA STAREJŠE

Gradnja doma je predvidena v veljavnem občinskem prostorskem načrtu. Objekt se bo na nov center navezoval neposredno iz dvorišča. Predvidena kapaciteta objekta znaša 50 postelj in 30 dnevnih gostov.

STANOVANJSKA NASELJA

V neposredni bližini na S in Z strani središča ter osrednjega dela naselja Vodice je v veljavnem občinskem prostorskem načrtu že predvidena stanovanjska gradnja 50 – 80 hiš.

PROMET

Obstoječe kolesarske povezave in linije LPP (30, 60, 61), parkirišče P + R (predvideno v veljavnem občinskem prostorskem načrtu), v prihodnje bodo zgrajene dodatne povezave, ki bodo občino povezale z vsemi sosednjimi občinami.

TURIZEM IN GOSPODARSTVO

Lokacija in nadaljnji razvoj predstavljata potencial za razvoj turizma in nastanitvenih zmogljivosti (apartmaji, B&B). Center se nahaja v bližini obstoječih in načrtovanih poslovnih in obrtnih con v Vodicah, Komendi in na Brniku.

02

LOKACIJA, POVEZAVE IN TRANSPORT

Lokacija

Občina Vodice leži v osrednjem delu Slovenije v bližini prestolnice in letališča. Zaradi neposredne bližine avtocestnega priključka je dobro dostopna in prehodna.

Kot del Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je povezana z Ljubljanskim potniškim prometom. Meji na šest občin, in sicer mestno občino Ljubljana na jugu, Medvode in Šenčur na zahodu, Cerklje na Gorenjskem na severu ter Komendo in Mengeš na vzhodu.

Občino Vodice sestavlja 16 naselij:
Bukovica pri Vodicah, Dobruša, Dornice, Koseze, Polje pri Vodicah, Povodje, Repnje, Selo pri Vodicah, Skaručna, Šinkov Turn, Torovo, Utik, Vesca, Vodice, Vojsko, Zapoge, kjer prebiva 5000 občanov.

V neposredni bližini Kopitarjevega centra (do 10 km) ni tovrstne konkurence s podobnim programom in izvrstno prometno dostopnostjo ter poslovno lokacijo.

 
 

Kaj prinaša izgradnja novega centra v Vodicah in kakšne so njegove vsebine?

Lokacija središča je vrhunska z odličnimi prometnimi povezavami. Večina prebivalstva je vezana na dnevno migracijo v okoliška mestna središča (Ljubljana, Kranj, Domžale). Občina Vodice je kot del Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) povezana z Ljubljanskim potniškim prometom. V prihodnosti bo zgrajeno parkirišče sistema P+R, v okviru katerega bo predvidoma zagotovljenih 347 parkirnih mest. V bližini se nahajajo 3 obstoječe poslovne cone (Lokarje, Komenda, Brnik). V prihodnosti bodo zgrajene tudi dodatne kolesarske in avtobusne povezave do sosednjih občin (v okviru Ljubljanske urbane regije), ki bodo medsebojno povezale vse sosednje občine. Občina Vodice ima odlične cestne povezave ter neposredno bližino letališča, kar ji omogoča nadaljnji razvoj.

Povezave iz Vodic v smeri:
Ljubljana:
linija 60, 61 (LPP)
Medvode: linija 30 (LPP)
Kranj: prevoznik Arriva
Komenda: prevoznik Arriva, redna avtobusna linija Ljubljana – Vodice -Poslovna cona Komenda – Komenda

Navezave osebnega prometa:
Ljubljana – Kranj (AC)
proti Brniku (RC)
do Komende in Medvod (RC)
do Mengša in Domžal (LC)

Kolesarske poti:
do vseh sosednjih občin (v povezavi z LUR)

03

OPIS ZGRADBE IN OKOLICE

ARHITEKTURA

Na dvostopenjskem javnem arhitekturnem natečaju za urbanistično zasnovo območja in arhitekturno rešitev Kopitarjevega centra je bil leta 2013 izbran projekt mednarodno priznanega in večkrat nagrajenega arhitetkurnega studia Dekleva Gregorič arhitekti, ki so med drugim leta 2019 za svoja zadnja izvedena dela prejeli Nagrado Prešernovega sklada.
www.dekleva-gregoric.com

Objekt in njegove notranje in zunanje povšrine

V osrednjem delu novega občinskega središča bo zgrajen objekt Kopitarjevega centra v štirih etažah, v katerem bodo prostori občinske uprave, večnamenske dvorane, prostori društev, knjižnice, zdravstvenih prostorov, poslovni in storitveni lokali, supermarket in parkirišča. Objekt Kopitarjevega centra je organiziran kot enovit, vendar strukturiran in heterogen volumen, ki je na različne načine prilagojen in povezan z merilom okolja v katerem bo zrasel.

Oblikovno in funkcionalno je objekt zasnovan dvodelno. V spodnjem delu je pritlična baza, nad njo pa se razporedijo štirje ločeni volumni, ki prestavljajo vsak svoj lasten program: Knjižnica, Občinska uprava z društvi, Storitve in poslovni lokali ter Zdravstvo. Pod celotno bazo je objekt podkleten s servisnimi prostori in parkirnimi mesti.

Pritlično bazo sestavljata dva zamaknjena pravokotnika, štirje volumni pa so na pritlično bazo postavljeni v vogale in imajo enako usmerjene dvokapne strehe. Slemena streh poudarjajo obstoječo geometrijo obstoječega Kopitarjevega trga z veličastnim Lipovim parkom in Cerkvijo sv. Marjete.

Na dveh vogalih objekt dopolnjujeta široki stopnišči, ki objekt oblikovno in funkcionalno povežeta z zunanjim odprtim prostorom parterja. Baza po celotnem obodu vzpostavlja stik med notranjimi programi in zunanjostjo preko kontinuiranih steklenih sten pritličja. Na strehi pritlične baze se vzpostavi terasa, ki deluje, kot razširitev in dopolnitev zunanje ureditve Kopitarjevega trga. Programi v prvi etaži skupaj s teraso tvorijo dodaten urbani prostor za uporabo in druženje.

Klet

V kletni etaži so zagotovljena parkirišča za zaposlene in vsi tehnični ter pomožni prostori (skladišča, arhiv … ) za vse programe v nadstropjih. Sestavni del kletne etaže so tudi prostori mladinskega centra, ki je dostopen iz severnega trga preko vhoda v vertikalno jedro. Tako je zagotovljena tudi ustrezna “izolacija” potencialno hrupne dejavnosti.

WEB ikona top 100px

KLET
– 69 parkirnih mest
– občinski prostori, tehnični prostori trgovca in ostalih programov
– bruto tlorisna površina kleti je 3014.97 m2, neto 2829.47 m2

Pritličje

Baza oziroma pritličje centra zaseda trgovski in storitveni program s supermarketom ter večnamenska dvorana. Večnamenska dvorana je prostorsko zasnovana kot odprt prostor, znotraj katerega različni programi niso funkcionalno ločeni, temveč se njihova dejavnost prepleta oziroma dopolnjuje. Večnamenska dvorana predstavlja povezavo kulturnega in upravnega dela z vhodom v občino ter se navezuje tako na Kopitarjev trg kot na Park pod lipami. Na Kopitarjev trg se navezujejo še bistro ter neposredni vhod v knjižnico, preostali lokali in supermarket se navezujejo na pasaže ali na parkirišča.

WEB ikona top 100px

PRITLIČJE
– skupna kvadratura bruto 2642.89 m2, neto 2411.92 m2
– supermarket 1527 m2
– lokali 389 m2
– večnamenska dvorana 445 m2

Prvo nadstropje

V prvem nadstropju so štirje volumni, vsak s svojim programom: zdravstvene ordinacije, poslovni lokali, občina z društvi in knjižnica. Vsak izmed volumnov nad bazo je po vseh etažah povezan z vertikalnim jedrom (stopnišče+dvigalo), kar omogoča neposreden dostop iz garažne etaže v prvi kleti, iz zunanjega javnega prostora pokritih hodnikov pritličja ter s terase, ki je s parterjem povezana preko dveh širokih stopnišč.

WEB ikona top 100px

1. NADSTROPJE
– skupna kvadratura bruto 1875 m2, neto 1595.89 m2
+ terasa 1318.59 m2
– zdravstvo 396 m2
– znanstveno raziskovalni program 481 m2
– društva 393 m2
– knjižnica 277 m2

Drugo nadstropje

V drugem nadstropju se nahajajo prostori občinske uprave.

WEB ikona top 100px

2. NADSTROPJE
– skupna kvadratura bruto 515,12 m2, neto 434,72 m2
– občina 469 m2

Zunanje površine

Serija raznovrstnih odprtih prostorov ob Kopitarjevem centru vzpostavlja dejansko središče Vodic, saj odpira veliko možnosti različnih aktivnosti raznovrstnih starostnih skupin občanov v javnih odprtih prostorih. Ob Kopitarjevem centru sta predvidena Kopitarjev trg in Park pod lipami, ki se razširjata na teraso Kopitarjevega centra. Prostor Kopitarjevega trga je oblikovan kot glavni trg, dobro viden s Kamniške ceste, z jasnim urbanim karakterjem. Odprti čisto zasnovani večnamenski tlakovani prostor, ki ga proti cesti zamejujejo tri v prihodnosti mogočna drevesa integrirana z vodnim elementom – skulpturo.

Pomembnost trga dodatno označuje skulptura posvečena jezikoslovcu Jerneju Kopitarju. Trg predstavlja okvir za živahno življenje krajevnega središča, ki lahko podpre različne ideje za mnogovrstne dogodke. Pomembno se Kopitarjev trg povezuje preko večnamenskega stopnišča s teraso Kopitarjevega centra. Terasa medsebojno povezuje vse programe v štirih objektih v 1. nadstropju in predstavlja odprt javni prostor.

Park pod lipami postane zeleni, kulturni prostor kraja, ki povezuje Kopitarjev center s kompleksom Cerkve sv. Marjete. Mogočnost obstoječega lipovega parka in predvidena varnost – odmaknjenost od vseh prometnih poti jasno nakazuje potenciale mirnejšega preživljanja prostega časa v sencah dreves in prijetne igre otrok. Na park se odpira večnamenska dvorana s spominsko sobo Jerneja Kopitarja. Parkirišče na zahodni strani je zasnovano kot parkirna površina z integriranimi otoki zelenja. Zelenje zagotavlja senco v poletnih mesecih in ustvarja podobo parka.

04

ČASOVNICA PROJEKTA

Dinamika aktivnosti projekta do predvidenega zaključka

Občina Vodice je s projektom »Občinsko središče Vodice« pričela v letu 2012 s pripravo projektne naloge za izvedbo natečaja, ki se je zaključil v 2013. Po izdelavi raznih strokovnih študij in izvedbi arheoloških raziskav v letih 2014 in 2015 je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije. Projektna in investicijska dokumentacija se je izdelala med 2016 in 2018. Po zagotovitvi finančnih sredstev v 2020 in izbiri izvajalca gradbenih del je v letu 2021 predviden pričetek gradnje občinskega središča, ki bi se zaključila v 2023.

05

VIZUALIZACIJE